Nga 583 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
838€
Më pak se një vit
250€
s
1800€
1 deri 5 vite
350€
s
1500€
Më shumë se 5 vite
2000€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB