Nga 457 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
902€
Më pak se një vit
350€
s
1300€
1 deri 5 vite
348€
s
1800€
Më shumë se 5 vite
2400€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB