Nga 89 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
805€
Më pak se një vit
300€
s
800€
1 deri 5 vite
320€
s
2500€
Më shumë se 5 vite
2500€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB