Nga 65 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
433€
Më pak se një vit
250€
s
800€
1 deri 5 vite
264€
s
612€
Më shumë se 5 vite
1200€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB