Nga 1105 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
702€
Më pak se një vit
300€
s
1800€
1 deri 5 vite
300€
s
3000€
Më shumë se 5 vite
3000€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB