Nga 5 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
670€
Më pak se një vit
1000€
s
1000€
1 deri 5 vite
1000€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB