Nga 27 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
454€
Më pak se një vit
320€
s
320€
1 deri 5 vite
400€
s
725€
Më shumë se 5 vite
920€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB