Nga 135 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
410€
Më pak se një vit
330€
s
500€
1 deri 5 vite
350€
s
800€
Më shumë se 5 vite
800€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB