Nga 180 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
413€
Më pak se një vit
200€
s
600€
1 deri 5 vite
300€
s
700€
Më shumë se 5 vite
700€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB