Nga 563 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
392€
Më pak se një vit
200€
s
830€
1 deri 5 vite
250€
s
713€
Më shumë se 5 vite
999€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB