Nga 81 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
429€
Më pak se një vit
250€
s
600€
1 deri 5 vite
270€
s
1200€
Më shumë se 5 vite
1200€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB