Nga 216 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
383€
Më pak se një vit
250€
s
450€
1 deri 5 vite
250€
s
650€
Më shumë se 5 vite
1000€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB