Nga 84 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
333€
Më pak se një vit
220€
s
700€
1 deri 5 vite
240€
s
480€
Më shumë se 5 vite
550€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB