Nga 91 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
546€
Më pak se një vit
220€
s
830€
1 deri 5 vite
270€
s
1000€
Më shumë se 5 vite
1350€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB