Nga 2045 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
448€
Më pak se një vit
200€
s
1500€
1 deri 5 vite
200€
s
2000€
Më shumë se 5 vite
2000€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB