Nga 146 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
303€
Më pak se një vit
240€
s
366€
1 deri 5 vite
189€
s
500€
Më shumë se 5 vite
1000€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB