Nga 59 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
520€
Më pak se një vit
300€
s
749€
1 deri 5 vite
250€
s
999€
Më shumë se 5 vite
1100€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB