Nga 2302 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
963€
Më pak se një vit
200€
s
2000€
1 deri 5 vite
250€
s
3500€
Më shumë se 5 vite
3500€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB