Nga 158 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
676€
Më pak se një vit
200€
s
620€
1 deri 5 vite
362€
s
1220€
Më shumë se 5 vite
1800€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB