Nga 1 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
300€
Më pak se një vit
300€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB