Nga 33 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
857€
Më pak se një vit
500€
s
1200€
1 deri 5 vite
500€
s
1400€
Më shumë se 5 vite
1400€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB