Nga 596 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
366€
Më pak se një vit
200€
s
500€
1 deri 5 vite
200€
s
1300€
Më shumë se 5 vite
1300€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB