Nga 309 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
586€
Më pak se një vit
300€
s
1400€
1 deri 5 vite
350€
s
2000€
Më shumë se 5 vite
2200€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB