Nga 71 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
545€
Më pak se një vit
300€
s
700€
1 deri 5 vite
400€
s
1000€
Më shumë se 5 vite
1000€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB