Nga 22 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
827€
Më pak se një vit
300€
s
450€
1 deri 5 vite
500€
s
1900€
Më shumë se 5 vite
1900€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB