Nga 7 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
1078€
Më pak se një vit
0€
s
0€
1 deri 5 vite
2000€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB