Nga 53 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
241€
Më pak se një vit
150€
s
449€
1 deri 5 vite
449€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB