Nga 65 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
568€
Më pak se një vit
300€
s
450€
1 deri 5 vite
350€
s
1300€
Më shumë se 5 vite
1300€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB