Nga 133 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
1561€
Më pak se një vit
490€
s
1500€
1 deri 5 vite
500€
s
10000€
Më shumë se 5 vite
10000€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB