Nga 398 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
1227€
Më pak se një vit
500€
s
2568€
1 deri 5 vite
400€
s
3000€
Më shumë se 5 vite
3600€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB