Nga 130 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
311€
Më pak se një vit
200€
s
1400€
1 deri 5 vite
200€
s
550€
Më shumë se 5 vite
600€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB