Nga 47 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
826€
Më pak se një vit
400€
s
700€
1 deri 5 vite
310€
s
1200€
Më shumë se 5 vite
2000€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB