Nga 535 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
462€
Më pak se një vit
180€
s
1600€
1 deri 5 vite
230€
s
1100€
Më shumë se 5 vite
1200€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB