Nga 504 plotësime në Rroga.com
paga mesatare e kësaj
pozite në Prishtinë është
554€
Më pak se një vit
230€
s
654€
1 deri 5 vite
230€
s
1500€
Më shumë se 5 vite
1945€ +
*Vini re: Kjo shifër mesatare nuk reflekton rrogën e cila mund të ofrohet nga publikuesi!
produkt i KOSOVAJOB