KUPTO TANI
Rroga të Aprovuara
Për Punonjësit
Kuptoni vlerën tuaj dhe planifikoni lëvizjen tuaj të ardhshme në karrierë me mjete të lehta për t'u përdorur.
Hulumtimi i pagave
Mësoni se sa paguajnë punëdhënësit për pozitat e punës që ju interesojnë.
Llogaritësi i kostos së jetesës
Llogaritni koston e jetesës, punës, shpenzimeve të ndryshme, në bazë të rrogës.
llogaritni rrogën bruto/neto
Llogaritni vlerën tuaj bazuar në përvojën tuaj të punës dhe aftësive tuaja.
Rankimi i pozitës
Gjeni rankimin për pozitën tuaj të punës bazuar në eksperiencë dhe pagesë.
Planifikoni lëvizjen tuaj të ardhshme
Negocioni një ngritje në detyrë, gjeni një punë të re ose thjeshtë kuptoni vlerën tuaj.
Fillo
Për punëdhënësit
Fuqizoni Kompaninë tuaj me të dhëna të disponueshme me burim aktual, të vlefshëm vazhdimisht, nga mbi 50 mijë vizitorë në muaj.
Analiza
Rroga për pozicionin sipas rajonit, arsmimit, përvojës së punës, madhësisë së kompanisë etj.
Statistika dhe grupe tË dhënash
Merrni vendime më të menqura për vlerësimin, caktimin e rrogave të punonjësve.
Payroll (menaxhimi i pagave të punëtorëve)
Llogaritja e pages bruto, zbritjeve ligjore dhe jo-ligjore, dhe arritja në pagën neto, menaxhimi dhe koordinimi i rrogave mujore.
Rankimi i pozitave
Gjeni rankimin për çdo pozitë të punës bazuar në eksperiencë dhe pagesë.
ËshtË e lehtË tË filloni
Të dhënat dhe shërbimet e Rroga.com janë të vlerësuara për lehtësinë e përdorimit dhe zbatimin e shpejtë, ku ju mund të merrni vendime të qarta, të sigurta për rrogat e punonjësve.
SHIHNI ATË NË VEPRIM
Kontakt
Produkt i
Produkt i
© 2024 RROGA.COM TË GJITHA TË DREJTAT JANË TË REZERVUARA