Paga
Lloji
Punëdhënësi
Paga Bruto
1000€
Kontributi i punëtorit
+
-
50€
Kontributi i punëdhënësit
+
-
50€
Paga që tatohet
50€
Paga prej 0-80€
50€
Paga prej 80-250€
50€
Paga prej 250-450€
50€
Paga mbi 450€
50€
Gjithsej tatimi
50€
Paga Neto
877.22€
krahaso rrogËn
Experienca në këtë pozitë*
Rroga e juaj Neto* ( EUR / muaj )
Mosha*
Qyteti i punës*
Edukimi*
Gjinia*
Emri i kompanisë ku punoni
Opsionale
Shkollimi ( Emri i institucionit )
Opsionale
Industria ( Sektori )
Opsionale
Madhësia e kompanisë
Opsionale
Lloji i kompanisë
Opsionale
Email
VAZHDO
Kontakt
Produkt i
Produkt i
© 2024 RROGA.COM TË GJITHA TË DREJTAT JANË TË REZERVUARA